ในบทความนี้ เราจะมาดูกันต่อว่ารูปแบบการชนะอีก 25 เพย์ไลน์ในเกม Buffalo Blaze จากค่าย live22 จะเป็นอย่างไร ซึ่งมีดังต่อไปนี้

รูปแบบการชนะรางวัล Buffalo Blaze

 1. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่งและหกของแถวที่หนึ่ง รวมทั้งในช่องที่สอง สาม สี่และห้าของแถวที่สอง
 2. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่สอง สาม สี่และห้าของแถวที่หนึ่ง รวมทั้งในช่องที่หนึ่งและหกของแถวที่สาม
 3. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่งและหกของแถวที่สอง รวมทั้งในช่องที่สอง สาม สี่และห้าของแถวที่สี่
 4. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่สอง สาม สี่และห้าของแถวที่สอง รวมทั้งในช่องที่หนึ่งและหกของแถวที่สี่
 5. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่งและหกของแถวที่หนึ่ง รวมทั้งในช่องที่สอง สาม สี่และห้าของแถวที่สาม
 6. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่สามและสี่ของแถวที่หนึ่ง รวมทั้งในช่องที่หนึ่ง สอง ห้าและหกของแถวที่สาม
 7. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่ง สอง ห้าและหกของแถวที่สอง รวมทั้งในช่องที่สามและสี่ของแถวที่สี่
 8. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่ง สอง ห้าและหกของแถวที่หนึ่ง รวมทั้งในช่องที่สามและสี่ของแถวที่สาม
 9. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่สามและสี่ของแถวที่สอง รวมทั้งในช่องที่หนึ่ง สอง ห้าและหกของแถวที่สี่
 10. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่สามและสี่ของแถวที่หนึ่ง รวมทั้งในช่องที่หนึ่ง สอง ห้าและหกของแถวที่สี่
 11. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่ง สอง ห้าและหกของแถวที่หนึ่ง รวมทั้งในช่องที่สามและสี่ของแถวที่สี่
 12. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่สี่ ห้าและหกของแถวที่หนึ่ง, ในช่องที่สามของแถวที่สอง, ในช่องที่สองของแถวที่สาม รวมทั้งในช่องที่หนึ่งของแถวที่สี่
 13. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่งของแถวที่หนึ่ง, ในช่องที่สองของแถวที่สอง, ในช่องที่สามของแถวที่สาม รวมทั้งในช่องที่สี่ ห้าและหกของแถวที่สี่
 14. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่ง สองและสามของแถวที่หนึ่ง, ในช่องที่สี่ของแถวที่สอง, ในช่องที่ห้าของแถวที่สาม รวมทั้งในช่องหกของแถวที่สี่
 15. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หกของแถวที่หนึ่ง, ในช่องที่ห้าของแถวที่สอง, ในช่องที่สี่ของแถวที่สาม รวมทั้งในช่องที่หนึ่ง สองและสามของแถวที่สี่
 16. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่สาม สี่ ห้าและหกของแถวที่หนึ่ง, ในช่องที่สองของแถวที่สอง รวมทั้งในช่องที่หนึ่งของแถวที่สาม
 17. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่งของแถวที่สอง, ในช่องที่สองของแถวที่สาม รวมทั้งในช่องที่สาม สี่ ห้าและหกของแถวที่สี่
 18. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่ง สอง สามและสี่ของแถวที่หนึ่ง, ในช่องที่ห้าของแถวที่สอง รวมทั้งในช่องที่หกของแถวที่สาม
 19. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หกของแถวที่สอง, ในช่องที่ห้าของแถวที่สาม รวมทั้งในช่องที่หนึ่ง สอง สามและสี่ของแถวที่สี่
 20. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่สาม สี่ ห้าและหกของแถวที่สอง, ในช่องที่สองของแถวที่สาม รวมทั้งในช่องที่หนึ่งของแถวที่สี่
 21. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่งของแถวที่หนึ่ง, ในช่องที่สองของแถวที่สอง รวมทั้งในชจ่องที่สาม สี่ ห้าและหกของแถวที่สาม
 22. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หนึ่ง สอง สามและสี่ของแถวที่สอง, ในช่องที่ห้าของแถวที่สาม รวมทั้งในช่องที่หกของแถวที่สี่
 23. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่หกของแถวที่หนึ่ง, ในช่องที่ห้าของแถวที่สอง รวมทั้งในช่องที่หนึ่ง สอง สามและสี่ของแถวที่สาม
 24. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่สามและสี่ของแถวที่หนึ่ง, ในช่องที่หนึ่งและหกของแถวที่สอง รวมทั้งในช่องที่สองและห้าของแถวที่สี่
 25. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปในช่องที่สองและห้าของแถวที่หนึ่ง, ในช่องที่หนึ่งและหกของแถวที่สาม รวมทั้งในช่องที่สามและสี่ของแถวที่สี่